Vzájemnost

Vzájemná dohoda mezi účastnickými podniky o vzájemném přijetí posouzení bezpečnosti za účelem opětovného využití zdrojů informačního systému a nebo přijetí vzájemně posuzovaného bezpečnostního postoje za účelem sdílení informací.


Reciprocity

Mutual agreement among participating enterprises to accept each other’s security assessments in order to reuse information system resources and/or to accept each other’s assessed security posture in order to share information.

Použito v metodice