Vzdálená údržba

Údržbářské činnosti prováděné jednotlivci komunikujícími mimo bezpečnostní obvod informačního systému.

Použito v metodice