Vzdálená údržba

Údržbářské činnosti prováděné jednotlivci komunikujícími mimo bezpečnostní obvod informačního systému.


Remote Maintenance

Maintenance activities conducted by individuals communicating external to an information system security perimeter.

Použito v metodice