Vzdálený přístup

Přístup k organizačnímu informačnímu systému uživatelem (nebo informačním systémem jednajícím jménem uživatele), který komunikuje prostřednictvím externí sítě (např. Internet).


Remote Access

Access to an organizational information system by a user (or an information system acting on behalf of a user) communicating through an external network (e.g., the Internet).

Použito v metodice