Vzdělání

Vzdělání integruje všechny bezpečnostní dovednosti a kompetence různých funkčních specialit do společného těla znalostí, a snaží se vyrábět odborníky na bezpečnost informačních technologií a odborníky schopné vidění a proaktivní reakce.


Education

Education integrates all of the security skills and competencies of the various functional specialties into a common body of knowledge, and strives to produce IT security specialists and professionals capable of vision and proactive response.

Použito v metodice