Vzdělání

Vzdělání integruje všechny bezpečnostní dovednosti a kompetence různých funkčních specialit do společného těla znalostí, a snaží se vyrábět odborníky na bezpečnost informačních technologií a odborníky schopné vidění a proaktivní reakce.

Použito v metodice