WAP

Wi-Fi chráněný přístup

Třída systémů používaných k zabezpečení bezdrátových (Wi-Fi) počítačových sítí.


WAP

Wi-Fi protected access

A class of systems used to secure wireless (Wi-Fi) computer networks.

Použito v metodice