WEP

Kabelový ekvivalent

Schéma, které je součástí standardu bezdrátové sítě IEEE 802.11 pro zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11 (známé také jako sítě Wi-Fi).


WEP

Wired Equivalent Privacy

A scheme that is part of the IEEE 802.11 wireless networking standard to secure IEEE 802.11 wireless networks (also known as Wi-Fi networks).

Použito v metodice