Wi-Fi

WiFi je technologie, která využívá rádiové vlny k zajištění síťového připojení. Připojení WiFi je vytvořeno pomocí bezdrátového adaptéru pro vytvoření hotspotů - oblastí v blízkosti bezdrátového směrovače, které jsou připojené k síti a umožňují uživatelům přístup k internetovým službám. Jakmile je WiFi nakonfigurován, poskytuje bezdrátové připojení k vašemu zařízení tím, že vysílá frekvence mezi 2,4GHz - 5GHz na základě množství dat v síti.


Wi-Fi

WiFi is a technology that uses radio waves to provide network connectivity. A WiFi connection is established using a wireless adapter to create hotspots - areas in the vicinity of a wireless router that are connected to the network and allow users to access internet services. Once configured, WiFi provides wireless connectivity to your devices by emitting frequencies between 2.4GHz - 5GHz, based on the amount of data on the network.

Použito v metodice