Wiki

Webové aplikace nebo podobné nástroje, které umožňují identifikovatelným uživatelům přidávat obsah (jako na internetovém fóru) a umožňují kohokoli tento obsah souhrnně upravovat.


Wiki

Web applications or similar tools that allow identifiable users to add content (as in an Internet forum) and allow anyone to edit that content collectively.

Použito v metodice