WLAN

Bezdrátová místní síť

Dva nebo více systémů propojených pomocí metody bezdrátové distribuce.

Použito v metodice