WPA2

Wi-Fi chráněný přístup II.

Bezdrátový bezpečnostní protokol, který podporuje standardy šifrování 802.11i pro zajištění větší bezpečnosti. Tento protokol používá pokročilé šifrovací standardy (Advanced Encryption Standards - AES) a protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pro silnější šifrování.


WPA2

Wi-Fi protected access II.

Wireless security protocol that supports 802.11i encryption standards to provide greater security. This protocol uses Advanced Encryption Standards (AES) and Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) for stronger encryption.

Použito v metodice