Zabezpečené vymazání

Technologie přepsání pomocí procesoru založeného na firmwaru na přepsání pevného disku. Jedná se o příkaz jednotky definovaný v specifikacích rozhraní ANSI ATA a SCSI disku, které běží uvnitř hardwaru jednotky. Po uplynutí asi 1/8 dokončí blok 5220 vymazání bloku.


Secure Erase

An overwrite technology using firmware-based process to overwrite a hard drive. Is a drive command defined in the ANSI ATA and SCSI disk drive interface specifications, which runs inside drive hardware. It completes in about 1/8 the time of 5220 block erasure.

Použito v metodice