Zabezpečení sítě

Opatření, která chrání a obhajují informace a informační systémy zajištěním jejich dostupnosti, integrity, autentizace, důvěrnosti a neodsoudnosti. Mezi tato opatření patří zajištění obnovy informačních systémů pomocí ochrany, detekce a reakčních schopností.

Použito v metodice