Zabezpečený subsystém

Subsystém obsahující vlastní implementaci koncepce referenčního monitoru pro ty zdroje, které řídí. Zabezpečený subsystém musí záviset na jiných ovládacích prvcích a základním operačním systému pro ovládání objektů a primitivnějších systémových objektů.


Secure Subsystem

Subsystem containing its own implementation of the reference monitor concept for those resources it controls. Secure subsystem must depend on other controls and the base operating system for the control of subjects and the more primitive system objects.

Použito v metodice