Zabudovaný kryptografický systém

Kryptosystém provádí nebo ovládá funkci jako integrální prvek většího systému nebo subsystému.


Embedded Cryptographic System

Cryptosystem performing or controlling a function as an integral element of a larger system or subsystem.

Použito v metodice