Zachování dat

Vztahuje se na zásady, které upravují správu dat a záznamů pro splnění požadavků na archivaci vnitřních, právních a regulačních dat.


Data Retention

Refers to the policies that govern data and records management for meeting internal, legal and regulatory data archival requirements.

Použito v metodice