Žadatel

Účastník je někdy nazýván "žadatelem" poté, co požádá certifikační orgán o osvědčení, ale před dokončením postupu vydávání certifikátu.

Použito v metodice