Žadatel

Účastník je někdy nazýván "žadatelem" poté, co požádá certifikační orgán o osvědčení, ale před dokončením postupu vydávání certifikátu.


Applicant

The subscriber is sometimes called an “applicant” after applying to a certification authority for a certificate, but before the certificate issuance procedure is completed.

Použito v metodice