Žadatel

Subjekt, který je pro účely ověřování nebo zastupuje hlavní osobu, společně s funkcemi spojenými s výměnou ověřování jménem tohoto subjektu.

Žadatel, který jedná jménem hlavního povinného, musí zahrnovat funkce nezbytné pro zapojení do ověřování. (například čipová karta (navrhovatel) může jednat jménem lidského uživatele (hlavního).


Claimant

An entity which is or represents a principal for the purposes of authentication, together with the functions involved in an authentication exchange on behalf of that entity.

A claimant acting on behalf of a principal must include the functions necessary for engaging in an authentication exchange. (e.g., a smartcard [claimant] can act on behalf of a human user [principal])

Použito v metodice