Zadržení

Opatření přijatá k omezení expozice po incidentu byla zjištěna a potvrzena.


Containment

Actions taken to limit exposure after an incident has been identified and confirmed.

Použito v metodice