Zajištěný software

Počítačová aplikace, která byla navržena, vyvíjena, analyzována a testována pomocí procesů, nástrojů a technik, které v ní vytvářejí úroveň důvěry.


Assured Software

Computer application that has been designed, developed, analyzed, and tested using processes, tools, and techniques that establish a level of confidence in it.

Použito v metodice