Zajišťovací věc

Strukturovaný soubor argumentů a soubor důkazů, které ukazují, že informační systém splňuje konkrétní nároky s ohledem na daný atribut kvality.


Assurance Case

A structured set of arguments and a body of evidence showing that an information system satisfies specific claims with respect to a given quality attribute.

Použito v metodice