Základní bezpečnost

Minimální bezpečnostní kontroly potřebné pro zabezpečení systému IT založené na jeho zjištěných potřebách důvěrnosti, integrity a nebo ochrany dostupnosti.


Baseline Security

The minimum security controls required for safeguarding an IT system based on its identified needs for confidentiality, integrity, and/or availability protection.

Použito v metodice