Základní konfigurace

Sada specifikací pro systém nebo konfigurační položku (CI) v rámci systému, která byla formálně přezkoumána a odsouhlasena v daném časovém okamžiku a která může být změněna pouze prostřednictvím postupů řízení změn. Výchozí konfigurace se používá jako základ pro budoucí sestavení, vydání a nebo změny.


Baseline Configuration

A set of specifications for a system, or Configuration Item (CI) within a system, that has been formally reviewed and agreed on at a given point in time, and which can be changed only through change control procedures. The baseline configuration is used as a basis for future builds, releases, and/or changes.

Použito v metodice