Zákon Clinger-Cohen z roku 1996

Také známý jako zákon o reformě správy informačních technologií. Statut, který podstatně změnil způsob spravování a získávání IT zdrojů, včetně požadavku, aby každá agentura navrhla a implementovala proces maximalizace hodnoty a hodnocení a řízení rizik investic do IT.

Použito v metodice