Zákon Clinger-Cohen z roku 1996

Také známý jako zákon o reformě správy informačních technologií. Statut, který podstatně změnil způsob spravování a získávání IT zdrojů, včetně požadavku, aby každá agentura navrhla a implementovala proces maximalizace hodnoty a hodnocení a řízení rizik investic do IT.


Clinger-Cohen Act of 1996

Also known as Information Technology Management Reform Act. A statute that substantially revised the way that IT resources are managed and procured, including a requirement that each agency design and implement a process for maximizing the value and assessing and managing the risks of IT investments.

Použito v metodice