Zálohování

Chcete-li vytvořit kopii dat uložených v počítači nebo serveru, abyste snížili potenciální dopad selhání nebo ztráty.


Backing Up

To make a copy of data stored on a computer or server to lessen the potential impact of failure or loss.

Použito v metodice