Založení klíče

Proces, kterým jsou kryptografické klíče bezpečně zavedeny mezi kryptografickými moduly pomocí ručních způsobů dopravy (např. Klíčové nakládače), automatizované metody (např. Klíčové protokoly o přepravě a nebo klíčových dohod) nebo kombinace automatizovaných a manuálních metod doprava a klíčová dohoda).


Key Establishment

The process by which cryptographic keys are securely established among cryptographic modules using manual transport methods (e.g., key loaders), automated methods (e.g., key transport and/or key agreement protocols), or a combination of automated and manual methods (consists of key transport plus key agreement).

Použito v metodice