Založení klíče

Proces, kterým jsou kryptografické klíče bezpečně zavedeny mezi kryptografickými moduly pomocí ručních způsobů dopravy (např. Klíčové nakládače), automatizované metody (např. Klíčové protokoly o přepravě a nebo klíčových dohod) nebo kombinace automatizovaných a manuálních metod doprava a klíčová dohoda).

Použito v metodice