Zaměřené testování

Testovací metodika, která předpokládá znalost vnitřní struktury a podrobnosti implementace objektu hodnocení. Také známý jako test šedé krabice.


Focused Testing

A test methodology that assumes some knowledge of the internal structure and implementation detail of the assessment object. Also known as gray box testing.

Použito v metodice