Zápas / shoda

Proces porovnávání biometrických informací s dříve uloženými šablonami a zjišťováním úrovně podobnosti.


Match/matching

The process of comparing biometric information against a previously stored template(s) and scoring the level of similarity.


Použito v metodice