Zapouzdření zdrojů

Metoda, pomocí které referenční monitor zprostředkovává přístup k prostředku informačního systému. Zdroj je chráněn a není přímo přístupný subjektu. Splňuje požadavky na přesný audit využití zdrojů.


Resource Encapsulation

Method by which the reference monitor mediates accesses to an information system resource. Resource is protected and not directly accessible by a subject. Satisfies requirement for accurate auditing of resource usage.

Použito v metodice