Zařízení na ochranu hranic

Zařízení s odpovídajícími mechanismy, které usnadňuje rozhodování o různých vzájemně propojených bezpečnostních politikách systému (např. Řízení toku informací do nebo z propojeného systému), a nebo poskytuje ochranu hranicemi informačního systému.


Boundary Protection Device

A device with appropriate mechanisms that: (i) facilitates the adjudication of different interconnected system security policies (e.g., controlling the flow of information into or out of an interconnected system); and/or (ii) provides information system boundary protection.

Použito v metodice