Zařízení pro certifikační autoritu

Sběr vybavení, personálu, postupů a struktur, které certifikační orgán používá k provádění vydávání a zrušení certifikátu.


Certification Authority Facility

The collection of equipment, personnel, procedures and structures that are used by a Certification Authority to perform certificate issuance and revocation.

Použito v metodice