Zařízení pro certifikační autoritu

Sběr vybavení, personálu, postupů a struktur, které certifikační orgán používá k provádění vydávání a zrušení certifikátu.

Použito v metodice