Záruky

Ochranná opatření předepsaná pro splnění bezpečnostních požadavků (tj. důvěrnosti, integrity a dostupnosti) určených pro informační systém. Ochranná opatření mohou zahrnovat bezpečnostní prvky, omezení správy, bezpečnost personálu a zabezpečení fyzických struktur, oblastí a zařízení.


Safeguards

Protective measures prescribed to meet the security requirements (i.e., confidentiality, integrity, and availability) specified for an information system. Safeguards may include security features, management constraints, personnel security, and security of physical structures, areas, and devices.

Použito v metodice