Zásadní změna zabezpečení

Jakákoli změna konfigurace systému, prostředí, informačního obsahu, funkčnosti nebo uživatelů, která má potenciál měnit riziko, které mu bylo uloženo při jeho pokračování v činnosti.


Security-Relevant Change

Any change to a system’s configuration, environment, information content, functionality, or users which has the potential to change the risk imposed upon its continued operations.

Použito v metodice