Zavedení

Záměrné vysazení zjevných vad v IS pro účely detekce pokusů o penetraci.


Entrapment

Deliberate planting of apparent flaws in an IS for the purpose of detecting attempted penetrations.

Použito v metodice