Záznamy

Nahrávky (automatické a nebo manuální) o důkazu o vykonaných činnostech nebo o dosažených výsledcích (např. Formuláře, zprávy, výsledky testů), které slouží jako základ pro ověření toho, že organizace a informační systém fungují podle plánu. Používá se také pro odkaz na jednotky souvisejících datových polí (tj. Skupiny datových polí, ke kterým může program přistupovat a které obsahují kompletní sadu informací o konkrétních položkách).


Records

The recordings (automated and/or manual) of evidence of activities performed or results achieved (e.g., forms, reports, test results), which serve as a basis for verifying that the organization and the information system are performing as intended. Also used to refer to units of related data fields (i.e., groups of data fields that can be accessed by a program and that contain the complete set of information on particular items).

Použito v metodice