Záznamy auditu

Chronologický záznam činností systému. Zahrnuje záznamy o přístupu k systému a operacích prováděných v daném období.


Audit Log

A chronological record of system activities. Includes records of system accesses and operations performed in a given period.

Použito v metodice