Zdroj hrozby

Záměr a metoda zaměřené na úmyslné zneužití zranitelnosti nebo na situaci a metodu, která by mohla náhodou spustit zranitelnost.


Threat Source

The intent and method targeted at the intentional exploitation of a vulnerability or a situation and method that may accidentally trigger a vulnerability.

Použito v metodice