Zero-day-zneužít

Zranitelnost, která je zneužita předtím, než tvůrce / prodejce softwaru si je vědom své existence.


Zero-day-exploit

A vulnerability that is exploited before the software creator/vendor is even aware of it's existence.

Použito v metodice