Zero-day-zneužít

Zranitelnost, která je zneužita předtím, než tvůrce / prodejce softwaru si je vědom své existence.

Použito v metodice