Zeroizování

Způsob vymazání elektronicky uložených dat, šifrovacích klíčů a CSP změnou nebo smazáním obsahu úložiště dat, aby se zabránilo obnovení dat.


Zeroization

A method of erasing electronically stored data, cryptographic keys, and CSPs by altering or deleting the contents of the data storage to prevent recovery of the data.

Použito v metodice