Životní cyklus informačního systému

Fáze, kterými prochází informační systém, typicky charakterizovaný jako zahájení, vývoj, provoz a ukončení (tj. Dezinfekce, likvidace a nebo zničení).

Použito v metodice