Životní cyklus informačního systému

Fáze, kterými prochází informační systém, typicky charakterizovaný jako zahájení, vývoj, provoz a ukončení (tj. Dezinfekce, likvidace a nebo zničení).


Information System Life Cycle

The phases through which an information system passes, typically characterized as initiation, development, operation, and termination (i.e., sanitization, disposal and/or destruction).

Použito v metodice