Zjevné testování

Bezpečnostní testování provedené s vědomím a souhlasem IT pracovníků organizace.


Overt Testing

Security testing performed with the knowledge and consent of the organization’s IT staff.

Použito v metodice