Zjevný kanál

Komunikační cesta uvnitř počítačového systému nebo sítě určené pro autorizovaný přenos dat.

Použito v metodice