Zjevný kanál

Komunikační cesta uvnitř počítačového systému nebo sítě určené pro autorizovaný přenos dat.


Overt Channel

Communications path within a computer system or network designed for the authorized transfer of data.

Použito v metodice