Zkouška

Technický přehled, který činí důkazy viditelné a vhodné pro analýzu, testy provedené na důkazech k určení přítomnosti nebo absence konkrétních údajů.


Examination

A technical review that makes the evidence visible and suitable for analysis; tests performed on the evidence to determine the presence or absence of specific data.

Použito v metodice