Zkouška

Technický přehled, který činí důkazy viditelné a vhodné pro analýzu, testy provedené na důkazech k určení přítomnosti nebo absence konkrétních údajů.

Použito v metodice