Zombie

Program, který je nainstalován v systému a způsobuje útok na jiné systémy.


Zombie

A program that is installed on a system to cause it to attack other systems.

Použito v metodice