Zpětné volání

Synonymum zpětného volání. Funkce zpětného volání je funkce předaná do jiné funkce jako argument, který je poté vyvolán uvnitř vnější funkce pro dokončení nějaké rutiny nebo akce.


Dial Black

Synonymous with call back. A callback function is a function passed into another function as an argument, which is then invoked inside the outer function to complete some kind of routine or action.

Použito v metodice