Zpětné zavolání

Postup pro identifikaci a autentizaci terminálu vzdáleného informačního systému, přičemž hostitelský systém odpojí terminál a obnoví kontakt.


Call Back

Procedure for identifying and authenticating a remote information system terminal, whereby the host system disconnects the terminal and reestablishes contact.

Použito v metodice