Zpracování období

Zpracování různých úrovní utajovaných a nezařazených informací v odlišných časech. Podle konceptu zpracování období musí být systém před každým přechodem na další proces vyčištěn ze všech informací.


Periods Processing

The processing of various levels of classified and unclassified information at distinctly different times. Under the concept of periods processing, the system must be purged of all information from one processing period before transitioning to the next.

Použito v metodice