Zpracování zpráv

Menší extrapolační verze původní zprávy vytvořené algoritmem digestu zpráv.


Message Digest

A smaller extrapolated version of the original message created using a message digest algorithm.

Použito v metodice