Zpráva o hodnocení rizik

Zpráva, která obsahuje výsledky posouzení rizika nebo formální výstup z procesu posuzování rizika.

Použito v metodice