Zpráva o hodnocení rizik

Zpráva, která obsahuje výsledky posouzení rizika nebo formální výstup z procesu posuzování rizika.


Risk Assessment Report

The report which contains the results of performing a risk assessment or the formal output from the process of assessing risk.

Použito v metodice