Způsob šifrování

Způsob šifrování klíčového materiálu (spolu se souvisejícími informacemi o integritě), který poskytuje ochranu důvěrnosti a integrity pomocí algoritmu symetrického klíče.


Key Wrap

A method of encrypting keying material (along with associated integrity information) that provides both confidentiality and integrity protection using a symmetric key algorithm.

Použito v metodice