Způsob šifrování

Způsob šifrování klíčového materiálu (spolu se souvisejícími informacemi o integritě), který poskytuje ochranu důvěrnosti a integrity pomocí algoritmu symetrického klíče.

Použito v metodice