Zranitelnost

Slabost v informačním systému, bezpečnostní postupy systému, vnitřní kontroly nebo implementace, které by mohly být využívány nebo spouštěny zdrojem hrozeb.


Vulnerability

Weakness in an information system, system security procedures, internal controls, or implementation that could be exploited or triggered by a threat source.

Použito v metodice